Iep
huntingdon (hollandse) iep

Hans d’Olivat

houten hart
~sto ergo sum~

In de dagen dat de tram hier ging
en over kinderkopkes paard en wagen
naar de goirkestraat of gasthuisring
hoefde ik al nergens heen

toen fabrieksschoorstenen welig tierden
gaslantaarns het werkmansvolk beschenen
dat in de Roode Haan het weekend vierde
had ik hier geen klagen
(ik weerstond de oorlog onverveerd
ben tegen iepengriep gevaccineerd)

wanneer de regenboog een zomerbui verandert in een lust voor ’t oog blijf ik staan, niet eens te lui ik hoef niet te bewegen -tenzij omhoog maar als de regen aanhoudt onverhoopt en staat je de noordwestenwind ‘ns tegen of als een lekke band tot stoppen noopt houd ik je even droog -al woei de afgelopen storm mijn bladerdak ietwat uit vorm
groeien, bloeien, fotosynthese af en toe een dichter boeien almaardoor dezelfde wezen zonder vreugd of smart vrij naar Descartes: ik sta dus ik ben na mijn dood word ik deur of biljart -wie weet een stukje caravan tel dan zachtjes mijn ringen elk seizoen apart tel mijn rampspoed en mijn zegeningen tot mijn houten hart
Hans d'Olivat
Geluidsfragment
Videofragment

Met dank aan Omroep Tilburg

 geadopteerd door:

  1. anonymus
  2. ype van strien
  3. anonymus
  4. stichting quantum ad musicam
  5. café Weemoed

Ulmus hollandica ‘Vegeta’
Gevoelig voor de iepenziekte. Sind jaar en dag krijgt hij daarom op verzoek elk voorjaar een spuit tegen de ziekte. In het fietspad naast de boom is een lichte verhoging gemaakt om zijn wortels te sparen bij een wegrenovatie. Geplant in circa 1870. Oude foto’s van voor de parkaanleg wijzen in die richting. Maakte deel uit van de oorspronkelijke iepenomzoming. De informatie over de bomen is afkomstig van Joost Werkhoven, rondleidingen monumentale bomen-op-aanvraag Tilburg.